Østerbo - Afdeling 1

Gennemgribende renovering af almen boligbebyggelse

I det naturskønne landskab i Uhrhøj ved Vejle renoverer vi Østerbo - Afdeling 1, der er en ca. 5.000 kvm stor bebyggelse med almene boliger. Opgaven er vundet i en totalentreprise, hvor der i bedømmelsen blev givet topkarakter inden for parametrene arkitektur og kvalitet.

Vores forslag til en gennemgribende renovering fokuserer på at få det bedste frem i områdets eksisterende kvaliteter. Ved at videreføre de eksisterende boligplaner, der er velfungerende, og bevare rækkehusenes aflukkede haverum, understøttes det trygge og indbydende nærmiljø, som bebyggelsen i forvejen besidder. Derudover bevares bygningernes terrændæk, fundamenter og indvendige vægge for at renoveringen kan foretages så nænsomt som muligt.

Den arkitektoniske idé
Teglsten er det bærende materiale for det eksisterende Østerbo - Afdeling 1 samt de omkringliggende boligområder. Derfor genopføres bygningernes facader også i tegl. Teglstenene, vi bruger til den nye facade, er blødstrøgne i grålige nuancer, hvilket spiller smukt sammen med den eksisterende røde tegl, bebyggelsens nye zinkbeklædte gavle, og saddeltagenes tagpap.

Det er en god byggeteknisk løsning at påføre saddeltage på hele bebyggelsen og samtidig fornyes det arkitektoniske udtryk. Det samlede materialevalg signalerer robusthed og byggeteknisk kvalitet, og det understøtter boligområdets sympatiske og imødekommende udtryk.

Nye kvaliteter
De enkelte boliger får et kvalitetsmæssigt løft i form af lofter til kip, som skaber rum med højt til loftet, og traditionelt ovenlys, der giver langt bedre dagslysforhold.

Også i bebyggelsens udearealer tilføres nye kvaliteter, idet vi introducerer et nyt designkoncept, der skaber visuel samhørighed mellem udearealets elementer som fx haveværn, højbede, postkasser og carporte. Tilsammen skaber det en æstetisk pæn møblering af stiforløbene rundt i boligområdet.

Der etableres højbede i boligernes gårdhaver, og beboerne har muligheder for at tilkøbe åbne pergolaer, som kan beplantes eller benyttes som overdækket terrasse. Det giver beboerne nye muligheder for at bruge gårdhaverne.

Projektet gennemføres bæredygtigt i forhold til byggeproces, materialeforbrug og affaldsmængder, og bebyggelsen lever op til gældende energistandarder (2015).

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Omfang: 5.000 kvm
År: 2016
Bygherre: DVB ved Boligforeningen Østerbo i Vejle
Arkitekt: Arkitema Architects
Totalentreprenør: Dansk Boligbyg A/S
Ingeniør: Sloth Møller A/S