KAROLINEGÅRDEN

Fra erhvervsbyggeri til attraktive boliger i byen

Med Rådhusparken og Musikhuset som nabo ligger Karolinegården - en del af en karrébebyggelse - på Frederiks Allé i det centrale Aarhus. Den gamle mejeribygning blev opført som erhvervsbyggeri og fremstår i sit oprindelige udtryk med facader i beton, glas og lette fyldningspartier. Nu skal dele af bygningen omdannes til boliger. Stueetagen, som rummer Føtex og andre butikker, skal bevares, mens de eksisterende kontorlokaler i bygningens øvrige etager skal bygges om.

Bygningens eksisterende kontorlokaler skal forvandles til 120 moderne 2- og 3-værelses lejligheder, som får en attraktiv beliggenhed i Aarhus Midtby. Til alle boliger etableres udendørs opholdsarealer, der fordeler sig mellem fælles tagterrasser, private tagterrasser og altaner til nogle af boligerne. Opholdsarealerne bliver forsynet med overflader, der er attraktive for ophold, som eksempelvis hårdttræ og flisebelægninger. Der udføres desuden læskærme, bænke og beplantning med buske og mindre træer på de udendørs opholdsarealer for at skabe et grønnere udemiljø for beboerne.

De eksisterende erhvervsfacader på bygningen skal forvandles til nye og levende boligfacader, som vil bidrage til liv og dynamik i gaderummet omkring den gamle mejeribygning.

Efter ombygningen vil bygningens facade fremstå ny og tidssvarende. Desuden skal den sikre gode støjforhold for beboerne i lejlighederne. Mod Frederiks Allé bliver facaden udført i glaspartier i en geometri og rytme, der modsvarer den oprindelige facades opbygning. En ny glasskærm, der fremstår let og transparent. 

Mod Sct. Nicolausgade ombygges og renoveres facaden ligeledes, og der etableres her altaner til de enkelte boliger.

JAN DICKOW DANIELSEN
Bygningskonstruktør
Projektleder
Tlf. +45 2216 3011

Fakta

Adresse: Frederiks Allé 22, 8000 Aarhus C
År: 2013-2014
Omfang: Samlet etageareal: 10.500 m², boligareal udgør 7.500 m².
Bygherre: Boax Ejendomme og Aktieselskabet Havneinvest
Arkitekt: Arkitema Architects