SØSTER SOPHIES MINDE

Energirenovering og tilbygning

Projektet omfatter en energirenovering og tilbygning til Søster Sophies Minde. Her skal der tilbygges med en penthouseetage i to etager med seniorboliger, en ny forplads mod Peter Bangs Vej samt en ny undervisningsbygning for Diakonissestiftelsens uddannelser.

Med om- og tilbygningen bruger vi den eksisterende bygning som konstruktiv kerne, hvorpå vi bygger et helt nyt hus. Dermed bevarer vi de funktioner, der fortsat har relevans og samtidig bevarer vi de funktioner, som bygherren ønsker at skærme. Mod nord forlænger vi bygningen og etablerer en ny undervisningsbygning. Samtidig påbygger vi to nye boligetager i hele bygningens længde. Derudover iklædes hele huset en ny og samlende facade i tegl.

Den overordnede bygningsform er inspireret af de eksisterende takkede gavle på Diakonissestiftelsens ældste bygningsdele. Generelt får huset et solidt og robust udtryk, der er i dialog med de eksisterende bygninger, men dog peger fremad med en moderne detaljering og enkelthed. Som et gennemgående arkitektonisk tema for hele huset arbejdes der med perforerede og lukkede felter i tombak.

Nedtrapningen mod hjørnet af Peter Bangs Vej er bearbejdet, så huset fremstår harmonisk. En harmoni der understreges yderligere ved indeliggende terrasser med begrønning. Samtidig begrønnes sydgavlen. De to penthouseetager udformes som en transparent væksthuszone mod øst og som en åben velkomponeret terrassezone udført i tombak mod vest. Alle boliger får private, attraktive og solrige terrasser mod vest.

For at skabe en aktiv og inviterende stueetage udformes hjørnet så åbent som mulig. Det fælles ankomstareal opgraderes samtidigt med en udstillings- og siddetrappe, der fungerer som et samlende multifunktionelt element, der inviterer til ophold og etablerer adgang til “Loppeshoppens” nye placering i underetagen.

Det eksisterende hus iklædes en ny teglfacade, da det er den mest optimale måde at energirenovere netop dette hus. Samtidig kommer der solceller på taget. Ambitionen er at opnå energiklasse 2020.

DORTHE KEIS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Peter Bangs Vej og Søndre Fasanvej, Frederiksberg
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 5.700 m² ombygning og 4.500 m² nybygning (tagetage samt tilbygning)
Bygherre: Diakonissestiftelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Rambøll
Præmiering: 1. præmie i indbudt parallelopdrag 2013