TARP ÆLDRECENTER

Det nye ældrecenter i Tarp er tegnet ud fra mottoet “inkluderende naboskab”. De i alt 48 boliger til henholdsvis demente og somatiske ældre samt en centerdel er komponeret med parcelhuset i tankerne. Parcelhuset er et velkendt og trygt motiv for de ældre. Det er parcelhuset, de fleste af beboerne kommer fra, og ældrecentret støder op til et parcelhuskvarter.

Boligerne er lavet som overskuelige, hjemlige omgivelser, der gør det let for den enkelte beboer at finde rundt og føle sig tryg. Derfor er også alle gangforløb korte forløb, der minder om parcelhusets skala. Gange der knækker og åbner sig op i fælles opholdstuer. Og altid med masser af lys fra de allestedsnærværende gårdrum, der samtidig fungerer som gode pejlemærker, når man bevæger sig rundt i ældrecentret.
Princippet for boliggrupperne er en tværgående rytme, der kan beskrives som udeophold, bolig, gang, uderum. Igen er hovedmotivet et lyst og grønt nærvær. Beboerne tæt på lyset. Lyset tæt på beboerne.


Det nye ældrecenter er resultatet af en vunden konkurrence, januar 2011. I dommerbetænkningen skriver de bl.a.: ”Dommerkomiteen finder, at det er stor kvalitet, at plejeboligerne i hver boligenhed er grupperet med forskudte gange om små gårdhaver, der er indrettet og udstyret over hvert deres tema, og hvortil der er direkte udkig fra alle boligindgange”. 

BENDT ALMVIG
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 4355

Fakta

Adresse: Bryndum By, Tarp, Esbjerg
År: 2011-2012
Omfang: Ca. 5.200 m²
Bygherre: Esbjerg Kommune,
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Ingeniør’ne A/S
Totalentrepr.: Hoffmann A/S
Præmiering: 1. præmie i totalentreprisekonkurrence