Construction Management

Arkitema Construction Management udfører byggeledelse i alle typer projekter. Vores udgangspunkt for en opgave er at sikre, at bygherrens projekt leveres til tiden, til aftalt økonomi og i optimal kvalitet. Med en professionel og erfaren bemanding, dyb indsigt i byggeriets tekniske og juridiske forhold og en positiv tilgang til samarbejdet mellem entreprenør og bygherre sikrer vi en fast styring af byggeriet. Ligeledes sørger vores byggeledere for en processtyret udførelsesperiode baseret på gennemprøvede metodikker for styring af samarbejde, økonomi, kvalitet, tid og risiko.

Arkitemas byggeledelse udfører også rådgivning vedrørende et projekts bygbarhed samt grænsefladerne mellem de enkelte entrepriser.

En byggeledelsesopgave hos Arkitema Architects består typisk af:
Tids-, kvalitets- og økonomistyring inklusiv dokumentation af dette
Udarbejdelse af byggepladsplan
Koordinering af aktiviteter på byggepladsen
Etablering af plan for sikkerhed og sundhed
Overvågning og koordinering af det samlede fagtilsyn
Afholdelse af projektgennemgangsmøder med entreprenører og rådgivere
Afholdelse og referering af byggemøder Rapportering til bygherren om byggeriets tids- og økonomimæssige forløb
Kontakt til myndigheder i forbindelse med byggepladsens funktioner
Koordinering af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger udarbejdet af leverandører og entreprenører
Afholdelse af afleveringsforretning Afholdelse af 1-års eftersyn

Processer, der bygger på erfaring 
Arkitema Architects er af Center for Ledelse i Byggeriet placeret i top 3 over arkitektvirksomheder med det bedste omdømme blandt bygherrer, når det kommer til at arbejde procesorienteret. Det skyldes i høj grad vores høje kvalitet inden for projektledelse. Arkitemas byggeledelse er således funderet i den viden og de kompetencer, vi som arkitektvirksomhed har tilegnet os som byggeledere for komplekse byggeprojekter gennem årtier.