NYBODER

Nyboders gule husrekker ("De Gule Stokke") har vært i Søværnets varetekt helt siden byggingen ble påbegynt i 1631, på initiativ fra Chr. IV. I hele perioden har bygningene fungert som boliger for yrkesgruppen – "havets folk" – som de i sin tid ble oppført for. De Gule Stokke er en viktig del av den danske arkitektur- og kulturarven. De ble oppført som den første rekkehusbebyggelse i Danmark, med små boliger til de menige i Chr. IVs flåte.

Nyboder har vært fredet siden 1918, og den delen som har overlevd frem til i dag, står med stor autentisitet og er forholdsvis uberørt av tidens tann. Denne relative uberørtheten er både bebyggelsens styrke og svakhet. Pilotprosjektet i Nyboder er en fornyelse av De Gule Stokke.

Det er til dels snakk om restaurering i klassisk forstand, men også renovering og modernisering som vil bringe Nyboders boliger opp til en moderne og fremtidig standard. Det er en balansegang å transformere fortidens enkle boliger til gode, komfortable boliger uten at Nyboders store bevaringsverdier går tapt.

Nettopp variasjon og mangfold er Nyboders kjennemerke bak den gule uniformeringen. De Gule Stokkes enkle, men markante struktur og uttrykk kombinert med at Nyboder fortsetter å være boliger for Forsvarets personell, er i høy grad med på å fastholde stedets ånd, som er like viktig å bevare som fysiske historiske bygningsdeler.

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Søværnets Nyboder, Hjertensfrydsgade og Delfingade, 1257 København K
År: (1756) 2010-2013
Omfang: Ca. 2 500 m² - 33 boliger
Byggherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Arkitekt: Arkitema i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue
Ingeniør: Wissenberg og Eduard Troelsgaard
Ydelse: Registrering, forundersøgelser, afrapportering, byggeprogram, opdateringer samt totalrådgivning på pilotprojektet.