TINGSTORGET

Projektet omfattar 14 punkt- och lamellhus med totalt ca 45 000 m² boyta fördelat på 670 bostäder. Vårt förslag har sin utgångspunkt i den existerande visionen för området – framtidens Alby.

Området disponeras så att den nya bebyggelsen följer platsens varierande terräng och förstärker därmed landskapets existerande karaktär. Bostäderna har ett gemensamt uttryck men varierar i höjd och färgsättning och vrids 90 grader i förhållande till varandra. Vidare ger de snedställda taken på punkthusen arkitektoniskt intressanta takprofiler som bryter ned skalan och introducerar en ny byggnadstyp i Alby.

Som centrum för det nya området ligger den existerande tunnelbanestationen. Detta centrum understryks av ett nytt torg – en ny mötesplats – som leder vidare in i grönt stråk med planteringar och platser att vistas på. Flerbostadshusen delar gröna gårdsrum och radhusen har egna trädgårdar och takterrass. Husen görs prefabricerade. Altaner, tak och fönster får samma färgsättning som fasaderna. I gatuplanet kan det etableras olika kommersiella funktioner som till exempel caféer.
Projektet har miljöbyggnad silver.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Senior partner
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Tingstorget, Alby
År: 2014-2020
Omfattning: 45 000 m², 670 lägenheter
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Nyréns arkitektkontor
Ingenjör: Civilbyrån