Sustainability

Rådgivning i hållbarhetsstrategi, -ledning och -certifiering

Arkitema Architects Sustainability tillhandahåller specialiserad rådgivning inom hållbarhet i byggprojekt, med projektets kontext och kundens behov som utgångspunkt. Som en av Skandinaviens ledande arkitektkontor har Arkitema Architects i åratal arbetat med hållbarhet som en grundläggande och integrerad del av våra projekt. Vi anser att hållbara krav och ambitioner utmanar och utvecklar arkitekturen i positiv riktning och i slutändan resulterar i värdeskapande helhetslösningar för både stadsdelar och byggnader.

Hållbarhetsstrategi
Utvecklingen av ett projekts hållbarhetsstrategi och målsättningar baseras på en kompetent och ambitiös dialog med kunden, där vi kan bidra till att placera hållbarhet högt på dagordningen genom hela projektförloppet och genom byggets hela värdekedja. Genom att ta in den senaste kunskapen och tekniken via ett positivt samarbete med projektets alla intressenter, utvecklas projekt med ett stort totalvärde.

Specialisttjänster
För att säkerställa goda helhetslösningar arbetar vi tvärvetenskapligt och erbjuder därför också rådgivning inom mer specifika ämnen, såsom lågenergibyggen och långvariga energilösningar, hållbara materialval, dagsljus, helande arkitektur, tillgänglighet, landskapsdesign samt klimatsäkring och lokal avledning av regnvatten. Alla tjänster kan naturligtvis anpassas efter kontexten och varje projekts avtalade målsättningar.

Hållbar certifiering
På Arkitema Sustainability har vi ett team av DGNB-konsulter som kan ge råd om hållbarhet och DGNB-certifiering av byggnader och stadsdelar. Vi erbjuder också rådgivning kring BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och passivhus-design.

Hållbarhetsmodell
Vårt arbete med hållbarhet utgår från den traditionella hållbarhetsmodellen, där fokus ligger på tre typer av hållbarhet: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Med detta som utgångspunkt har vi på Arkitema Architects skapat vår egen, utökade hållbarhetsmodell genom att lägga till två fokusområden: funktion och estetik. Vi anser nämligen att om man vill uppnå verklig hållbarhet är det av avgörande betydelse att arkitekturen är funktionellt optimerad för aktuella och framtida krav, samtidigt som också arkitekturens estetik ska stå sig på längre sikt. En genomförd hållbar byggnation uppstår när hänsyn miljö, ekonomi, sociala förhållanden, funktion och estetik förenas i samklang.

 Arkitemas bæredygtighedsmodel