Arkitektur der gør en forskel for mennesker

Arkitema Architects arbejder for at skabe de bedste arkitektoniske rammer for mennesker. Vi lever os ind i stedet, tager højde for samfundets behov og er altid i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere. Således vokser arkitekturen ud af summen af opgavens mange forskellige interessenter. I denne proces sikrer vi et både bygbart, brugbart, bæredygtigt og æstetisk værk, der gør en forskel for mennesker. Vi kalder det People in Architecture.

Vi arbejder i alle skala indenfor arkitekturen, men vi har specialiseret vores viden og kompetencer inden for seks segmenter: Læring, Bolig, Sundhed, Erhverv, Kultur og Urban. Tilsammen udgør de grundlaget for den moderne skandinaviske by. Her tilbringer mennesker det meste af deres tid. Hvad enten det er hjemme i sin bolig, på arbejde, på tur rundt i byen og parken, i skole eller på besøg på hospitalet. Det er her, mennesker lever.

Vores seks segmenter kan trække på ekspertviden fra Arkitema Consulting. Her bidrager fagspecialister inden for aktørinvolvering, bæredygtighed, BIM og byggeledelse til en helhedsorienteret og fremtidssikret udvikling af vores arkitektur.