Arkitektur der gør en forskel for mennesker

Arkitema Architects arbejder for at skabe de bedste arkitektoniske rammer for mennesker. Vi lever os ind i stedet, tager højde for samfundets behov og er altid i dialog med bygherren, brugeren og vores samarbejdspartnere. I denne proces sikrer vi et bygbart, brugbart, bæredygtigt og æstetisk værk, der gør en forskel for mennesker. Vi kalder det People in Architecture.

Vi arbejder i alle skala inden for arkitekturen. Men vi har specialiseret vores viden og kompetencer inden for seks segmenter: Læring, Bolig, Sundhed, Erhverv, Kultur og Urban. Tilsammen udgør de grundlaget for den moderne skandinaviske by. Det er her, mennesker lever. Hvad enten det er hjemme i boligen, på arbejde, på tur rundt i byen og parken, i skole eller på hospitalet. 

Vores seks segmenter trækker på ekspertviden fra Arkitema Consulting, hvor vores fagspecialister inden for aktørinvolvering, bæredygtighed, BIM, byggeledelse og bygherrerådgivning bidrager til en helhedsorienteret og fremtidssikret udvikling af vores arkitektur.