Arkitema Living

Den skandinaviske idé om det gode liv hænger uløseligt sammen med boligen. Det er her, man kan være sig selv og være sammen. Det er rammen om hverdagen – fra det praktiske til det nære. Derfor skal en god bolig ikke bare være æstetisk smuk. Den skal samtidig udgøre en både funktionel og tryg ramme.

En energirigtig bolig i øjenhøjde med hverdagen
Uanset om vi tegner og designer en enkelt bolig eller et større alment boligprojekt, er det altid beboerne og deres unikke behov, som vi har fokus på. Er det enlige, børnefamilier, ældre eller mennesker med særlige behov, der skal leve der? Hver en lille detalje skal være gennemtænkt og give mening i forhold til de fremtidige beboeres hverdag. Her fokuserer vi på, at rummene er veldisponerede i forhold til indretning og brug. Vi sørger for, at boligen er designet optimalt i forhold til indeklima, udsigt, solen og ikke mindst, at der kommer dagslys ind overalt i boligen. Og vi tænker boligen ind i dens kontekst, så arkitekturen og udearealerne bliver en integreret og smuk del af nærområdet og samfundet omkring boligen. Herudfra skaber vi en energirigtig og fremtidssikret bolig tilpasset de unikke beboere.

Skandinavisk æstetik og ånd
Den gennemtænkte funktionalitet går hånd i hånd med æstetikken i Arkitema Livings boliger, der er præget af en skandinavisk stil med fokus på store, lyse flader og enkle, smukke og funktionelle løsninger. Den nordiske ånd lever videre i vores brug af naturlige materialer, farver, stoflighed og bæredygtige elementer, der er med til at fremtidssikre boligen og give den et lavt CO2-aftryk.

Tegnet i samarbejde med bygherre og beboer
Vores fornemmeste opgave er at tegne for dem, der skal bruge vores huse. Men vi tegner også for dem, der skal opføre vores boliger. Det er derfor vigtigt at inddrage alle aktører i processen - om det er en bolig til en enkelt familie, eller om det er et større projekt, hvor bygherre og kommune også har interesser og ønsker. På det grundlag kan vi få en gennemgående forståelse for alles ønsker og behov – og med det afsæt skabe et unikt boligbyggeri, hvor funktion og æstetik går op i en højere enhed.

Vi arbejder altid helhedsorienteret, og i samarbejde med vores landskabsafdeling Arkitema Urban skaber vi de bedste rammer for både de ydre og indre rammer.