Arkitema Living

Den skandinaviske idé om det gode liv hænger uløseligt sammen med boligen som en smuk, funktionel og tryg ramme. Her kan man både være sig selv og være sammen. Det er rammen om livet og hverdagen som for eksempel i Sluseholmen i København.

Uanset om vi tegner og designer en enkelt bolig eller et større boligprojekt, er det altid beboerne og deres unikke behov, vi har fokus på. Er det enlige, børnefamilier, ældre eller mennesker med særlige behov, der skal leve der? Vi fokuserer på, at rummene er veldisponerede i forhold til indretning og brug. Vi sørger for, at boligen er designet optimalt i forhold til indeklima, udsigt, solen og ikke mindst, at der kommer dagslys ind overalt i boligen. Og vi tænker boligen ind i konteksten, så arkitekturen og udearealerne bliver en integreret og smuk del af nærområdet og miljøet omkring boligen. Herudfra skaber vi en energirigtig og fremtidssikret bolig.

Skandinavisk æstetik og ånd
Den gennemtænkte funktionalitet går hånd i hånd med æstetikken i Arkitemas boliger, der er præget af en skandinavisk stil med fokus på enkle, smukke og funktionelle løsninger. Den nordiske ånd lever videre i vores brug af naturlige materialer, farver, stoflighed og bæredygtige elementer, der er med til at fremtidssikre boligen og give den et lavt CO2-aftryk.

Tegnet i samarbejde med bygherre og beboer
Vores fornemmeste opgave er at tegne for dem, der skal bruge vores arkitektur. Men vi tegner også for dem, der skal opføre vores boliger. Det er derfor vigtigt at inddrage alle aktører i processen - om det er en bolig til en enkelt familie, eller om det er et større projekt, hvor bygherre og kommune også har interesser og ønsker. På det grundlag kan vi få en gennemgående forståelse for alles ønsker og behov – og med det afsæt skabe et unikt boligbyggeri, hvor funktion og æstetik går op i en højere enhed.

Vi arbejder altid helhedsorienteret, og i samarbejde med vores landskabsafdeling Arkitema Urban skaber vi de bedste rammer for både de ydre og indre rammer.