Beat box - container living

Beat Box er et nytænkende containerbyggeri beliggende i den kreative bydel Musicon i det sydlige Roskilde. Musicon er et stort område, der tidligere har huset en betonvarefabrik, og som nu er ved at blive omdannet til en ny bydel med fokus på kreative fag og erhverv. 

Byggeriet består af cirka 30 boliger samt erhvervslokaler. Basen bygges op af beton, hvorpå der opbygges tre stålreoler, der skal holde de 48 containere, som vil udgøre boligerne. Basen indeholder bebyggelsens udadvendte funktioner som erhvervslokaler, vaskeri og en café, mens de tre containertårne vil indeholde ca. 30 boliger fordelt på 30, 60 og 90 m². Byggeriet opføres som privat udlejningsbyggeri. Containerne sættes sammen to-og-to og isoleres indvendigt, så den rustikke containeræstetik fastholdes. Containerne apteres med store vinduespartier, altaner og espaliér til begrønning af bebyggelsen og leveres i forskellige farver, hvilket gør bebyggelsen varieret og farverig. Opstillingen af de tre containertårne former en halvcirkel med facader ud mod to centrale gader i Musicon, mens der på bagsiden bliver trappeopgange og en lille plads med grillområde, cykelparkering og udearealer.

Brugen af containere gør byggeriet fleksibelt, hurtigt og miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Det vil være nemt at flytte boligerne til en anden placering, hvis det viser sig, at man vil have et andet udtryk i området, ligesom containernes lange levetid sikrer en langtidsholdbar løsning.

For Container Living designer vi også kanalbyen i Fredericia, som du kan se en film om her: 

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adresse: Musicon, Roskilde
År: 2017-
Omfang: 2.160
 m²
Bygherre: Container Living
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: LB Consult