Bellahøjhusene

Danmarks første højhuse skal renoveres

Bellahøjhusene er en markant og ikonisk bebyggelse, som er kendt som Danmarks første højhuse. Af de 28 højhuse renoverer Arkitema de seks, der hører under boligselskabet AKB. AKB Bellahøj blev tegnet af Eske Kristensen og består af seks højhuse i 9-13 etager. Renoveringen omfatter en total udskiftning af facaderne, og de 261 lejligheder får nye badeværelser og køkkener.

Renoveringen af Bellahøjhusene stiller store krav til både arkitektur, byggeteknik og proces, der skal være af højeste kvalitet. Renoveringen skal tage vare på de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre, at boligerne lever op til de krav, vi i dag stiller til en god og sund bolig. 

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, og Slots- og Kulturstyrelsen følger facadeprojektet tæt.

SØREN HAUGSTED
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 2191 6625

Fakta

Adresse: Bellahøj, 2700 Brønshøj, Danmark
År: 2016-2021
Omfang:  22.000 m², 261 boliger
Bygherre: AKB Bellahøj v/KAB
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør : Alectia
Totalrådgiver: Arkitema Architects 
Øvrige: Slots- og Kulturstyrelsen, Landsbyggefonden