Bellahøjhusene

Danmarks første højhuse skal renoveres

Bellahøjhusene er en markant og ikonisk bebyggelse, som er kendt som Danmarks første højhuse. Arkitema renoverer 16 af de i alt 28 højhuse, herunder de seks, der hører under boligselskabet AKB, og de ti der hører under boligselskabet SAB.

AKB Bellahøj blev tegnet af Eske Kristensen og består af seks højhuse i 9-13 etager.

SAB Bellahøj 1 blev tegnet af DOMINIA´s arkitekt og ingeniørafdeling og består af fire højhuse i 9-13 etager.

SAB Bellahøj 2 blev tegnet af Stadsarkitektens Direktorat og består af seks højhuse i 9-13 etager.

Renoveringen af Bellahøjhusene stiller store krav til både arkitektur, byggeteknik og proces, der skal være af højeste kvalitet. Renoveringen skal tage vare på de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre, at boligerne lever op til de krav, vi i dag stiller til en god og sund bolig.

Renoveringen omfatter en total udskiftning af facaderne, og de i alt 748 lejligheder får nye badeværelser og køkkener, og er støttet af Landsbyggefonden. Slots- og Kulturstyrelsen følger facadeprojektet tæt.

SØREN HAUGSTED
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 2191 6625

Fakta

Adresse: Bellahøj, 2700 Brønshøj, Danmark
Opført: 1954-57
År: 2016-2021
Omfang: 65.000 m², 748 boliger
Bygherre: AKB Bellahøj v/KAB og SAB Bellahøj 1 og 2 v/KAB
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør : Niras
Totalrådgiver: Arkitema Architects
Øvrige: Slots- og Kulturstyrelsen, Landsbyggefonden