BRYGGENS BASTION

Visionen for bebyggelsen Bryggens Bastion er at lave en nyfortolkning af brokvartererne med de kvaliteter, vi kender, tilføjet en indre grøn verden i lavere skala. En grøn verden, der ud over åbenlyse rekreative og æstetiske kvaliteter, muliggør ambitiøse bæredygtighedstiltag som LAR og skybrudsløsning for nærområdet.

Bryggens Bastion bliver karakteriseret ved to markante højhusbyggerier, der er placeret ved bebyggelsens to vigtige byrum – fortidsmindet ved Faste Batteri og afslutningen af Emil Holms Kanal. Højhusene vil, sammen med det karakterfulde grønne strøg, tegne identiteten i Bryggens Bastion. Her bydes offentligheden indenfor i det bilfrie grønne strøg, der udgør en manglende brik i Københavns grønne cykelsti-net.

Visionen for Bryggens Bastion er udviklet sammen med Polyform, Tredje Natur, Københavns Teknik- og Miljøforvaltning og bygherren Bach Gruppen. Et parallelopdrag mellem tre arkitektfirmaer afgjorde udformningen af de to højhuse, der er tegnet af henholdsvis Entasis og Arkitema Architects.

Den samlede plan for byggeriet rummer 125.000 m² fordelt på detail, kultur, erhverv og bolig. Boligerne kommer til at udgøre størstedelen af bebyggelsen og boligdiversiteten er stor – fra små lejligheder over tre-etagers rækkehuse til eksklusive udsigtslejligheder med udsyn til hele København.

ANDERS HALGREN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Øst 2
Tlf. +45 6065 2339

Fakta

Adresse: Njalsgade, Amager
År: 2014-
Omfang: ca. 125.000 m²
Bygherre: Bach Gruppen
Arkitekt masterplan: Arkitema Architects
Arkitekt ’det grønne strøg’: TREDJE NATUR
Arkitekt identitetsbygninger: Arkitema Architects og Entasis
Ingeniør: Grontmij
Rådgiver om vindforhold: Vind-Vind