DE FEM SØSTRE

De Fem Søstre er fem fritliggende cylindriske huse i 13 etager med udsigt til de skovklædte skrænter langs ådalen og til Vejle Fjord.
Søstrene rejser sig på et engtæppe med enggræsser, klitroser og letløvede, højstammede træer – inspireret af Vejle ådals flora og fauna. Tårnene fremstår som en parkmæssig bebyggelse, der ligger i en overgangszone mellem den indre karréprægede by og den mere åbne opløste bebyggelse mod det åbne land længere ude i ådalen. Bebyggelsen ligger tæt på bymidten og alligevel uforstyrret og tilbagetrukket i grønne omgivelser. Mellem tårnene er der anlagt stier og opholds- og legeområder. Parkering sker i områdets udkant bag en græsvold og under et tæt dække af træer, så man fra lejlighederne ser ud over et uforstyrret naturgrønt område.

Fem Søstre forener det urbane med det smukke landskab i ådalen. Sønderå, som løber langs grundens sydlige skel, udvides med et åkær, som slynger sig ind mod bygningerne og skaber et charmerende miljø. Langs åen etableres broer, stensætninger og beplantninger, så der skabes et åndehul, der indbyder til gå- og cykelture.

Åbyen er et led i Vejle Kommunes vision om en unik og sammenhængende bydel ved Sønderås forløb gennem Vejle by. De Fem Søstre er skabt ud fra kommunens ønske om en bebyggelse, hvor det æstetiske og det visuelle spiller en vigtig rolle. 

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Vestre Engvej/Boulevarden, 7100 Vejle
År: 2007-2013
Omfang: 240 ejerlejligheder, i alt ca. 25.400 m²
Bygherre: NCC
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll
Priser: Vinder af Vejle Kommunes Arkitekturpris 2017