DET STORE HAVNEHUS - UNDGOMSBOLIGER

Ungdomsboliger i 12 etager i lavenergiklasse 2025 

99 ungdomsboliger opført som almene boliger på De bynære havnearealer i Aarhus havn. Projektet er et resultat af en 1.præmie i en indbudt totalentreprise konkurrence i 2011. De 99 boliger er opført i forhold til et fiktivt fremskrevet BR 2025, og producerer derfor mere energi end bygningen selv bruger - en ægte 0-energibygning.

De 99 ungdomsboliger er opført som et højhus i 12 etager med en markant indskæring, et “cut away”, der opstår som en konsekvens af den kontekst hvor i bygningen er placeret. De 99 ungdomsboliger er organiseret omkring en opgangs kerne med kun en sikkerhedstrappe samt elevator. Dette valg levner meget konkret flere m2 til den enkelte ungdomsbolig. I bygningens “cut away” hænger der, på hver anden etage, en fælles udendørs opholdsterrasse, orienteret imod vest og eftermiddags/aften solen. Her har de unge fra to etager mulighed for uformelt at møde hinanden og skabe sammenhold etagerne imellem. I bygningen bund, hvor alle beboerne ankommer til huset, ligger fællesrummet i kombination med det fælles vaskeri og med udgang til den store hævede terrasse, ligeledes orienteret imod vest.

Bygningen er en ægte 0-energibygning og benytter sig af et nyt facadesystem i højstyrkebeton, der minimerer vægtykkelsen i de meget velisolerede ydermure. Med en solmark på taget og med solceller som brystningspartier på altanerne mod syd, sammenholdt med lavenergivinduer, decentrale ventilationsanlæg, varmeveksling på brugsvandet m.m. balancerer huset energiregnskab.

Højhuset har en robust facade i en glat og hvid højstyrkebeton, med markerede felter rundt om de mange og forskelligartede vinduer på facaden. Hovedparten af boligerne er to-rumsboliger, der får dagslys ind via vinduer, proportioneret i forskellige størrelser og placeret i varierede mønstrer. Den høje grad af variation bidrager til en jævn fordeling af lys i rummet og en oplevelsesrig indramning af den fantastiske udsigt til alle sider.

Projektet er opført i totalentreprise. 

Bygningen et et 0-energihus og opfylder et fremtidigt BR2025 krav til energiforbrug.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: De Bynære Havnearelaer, Aarhus Ø
År: 2011-2012
Omfang: 5000 kvm
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Esbensen Rådgivende Ingeniører og Niras
Totalentreprenør: Myhlenberg
Bygherrerådgiver: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.
Præmiering: 1. præmie i indbudt totalentreprisekonkurrence. Nomineret til den grønne betonpris 2013.