Frederiksholmshuset

Frederiksholmshuset er et byggeri, der tilpasser sig den unikke karakter ved havnefronten på Frederiks Brygge i København. Bygningen orienterer sig mod vandet og udsigten og er vinklet, så alle lejligheder har optimale muligheder for udsigt og sollys. Høje glaspartier i stueetagen og niveaufri adgang til udearealerne gør byggeriet åbent og imødekommende.

Ud over nærheden til vandet, ligger de 254 lejligheder også med front mod kvarterets kulturplads, som bliver bydelens hjerte.

Inspirationen til Frederiksholmshuset  er hentet fra det klassiske byhus med tydelig markering af husets tag og stueetage. Bygningens øverste etager er beklædt med metal, der med sin visuelle lethed står i kontrast til de nederste etagers teglfacade. Variationen i materialerne er med til at bryde facaden ned i skala.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Omfang: 22.900 m²
År: 2017
Bygherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Totalentreprenør: WR Entreprise
Ingeniør: Erik Pedersen Rådg. Civilingeniører