Fremtidens Sølund

SAB, KAB og Københavns Kommune udskrev i juli 2015 en projektkonkurrence om opførelsen af Fremtidens Sølund – en stor og spændende bebyggelse, der skal rumme et plejecenter, en daginstitution, ungdomsboliger og et seniorbofællesskab.

I Fremtidens Sølund skal der opstå generationsfællesskaber. Et sted, hvor ældre, seniorer, unge og børn ikke kun bor sammen, men supplerer og drager nytte af hinanden. Samtidig skal der være plads til, at beboergrupperne og beboerne hver især har mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv.

Arkitema Architects forslag byder på en moderne fortolkning af de klassiske, københavnske karrébebyggelser, og indgår dermed i et naturligt slægtskab med den urbane kontekst. Facaderne er velkomponerede, og forslagets åbninger, pauser og forskydninger sikrer et mangfoldigt udtryk, samtidig med at det samlede byggeri fremstår homogent.

I forslaget bindes Fremtidens Sølunds hovedbebyggelser sammen af et grønt udeareal, der centreres omkring Lysningen – et nyt byrum mellem Ryesgade og Sortedams Søen. Lysningen er det sociale centrum i bebyggelsen, hvor også Sølunds fælleshus, Naboskabet, er placeret. Samtidig skaber Lysningen en ny, offentlig forbindelse mellem Ryesgade og Søerne.

Plejecenterets boliger er organiseret omkring fire gårdrum, som giver en høj grad af individuel karakter og hjemlighed og sikrer høj funktionalitet og god logistik.

Forslaget er udviklet med Alectia A/S som underrådgiver.

BENDT ALMVIG
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4018 4355

Fakta

Adresse: Ryesgade, 2200 København
År: 2016
Omfang: Ca. 38.000 m2
Bygherre: Københavns Kommune, KAB og Samvirkende Boligselskaber
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Alectia A/S
Præmiering: 2. plads i indbudt arkitektkonkurrence