KANALFRONTEN, VEJLE

Boligbebyggelsen Kanalfronten i Vejle omfatter ca. 11.000 m² fordelt på i alt 111 lejligheder - et flertal med attraktiv havneudsigt.

Projektet er udviklet i forlængelse af Vejle Kommunes lokalplan fra 2010 for en ny bydel på lystbådehavnens område - et maritimt aktivitetscenter med både bolig- og erhverv i en helhed mellem erhvervshavn, lystbådehavn og det nye byområde og en stærk rekreativ kontakt mellem Vejle by og Vejle fjord.

Bebyggelsen Kanalfronten omfatter en åben karrébebyggelse - ”Parkhuset” - samt tre længer i direkte forlængelse af havnepromenaden langs en ny kanal – ”Kanalhusene”. Facader er i gråt Egernsund-murværk med glas-facadepartier.

Lejlighederne varierer med 3 og 4 værelser samt et mindre antal 2- værelsesenheder, hvor åbne køkkener indgår i opholdsrum. Alle boliger har rummelige altaner; i stueetager fortrinsvis som terrasser på terræn - placeret med direkte kontakt til opholdsrum. Bebyggelsen er præget af det omgivende maritime miljø. Gående kan færdes langs havnekanal og havnefront, samt internt mellem Kanalhusene og Parkhuset – med forbindelse til Parkhusets indre gårdrum med fælles lege- og udeopholdsarealer. Enkelte af Kanalhusenes stueetager er forberedt for lettere liberalt erhverv – afhængigt af behov og udvikling i den nye bydel.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Kanalfronten, Vejle Lystbådehavn, Vejle
År: 2012-2013
Omfang: Ca. 11.000 m², 111 lejligheder
Bygherre: Pension Danmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll
Bygherrerådgivning: COWI
Totalentreprenør: E. Pihl & Søn AS