Kolding å

Arkitema har sammen med AP Ejendomme vundet udbuddet ved Holmsminde og Riberdyb om at udvikle en helt ny central bydel i Kolding langs Kolding Å, der siden middelalderen har været det naturlige centrum for byen. Opgaven omfatter etablering af ca. 45.000 m2 byggeri samt parkerings- og udearealer for beboere og borgere i Kolding. 

Visionen for bydelen at skabe et område, der er tiltrækkende for alle aldersgrupper og interesser, og som er bæredygtig. Derudover vil åen give en samlende og rekreativ værdi for området, der har en stærk iboende identitet.

Den nye bebyggelse kommer til at orientere sig mod åen og skabe de fysiske rammer omkring det liv, der kan udspille sig langs med, på kanten af og på åen. En ny gangbro over åen, til at supplere den tidligere jernbanebro, vil være med til at skabe et godt flow på tværs, så åen ikke bliver en barriere i den nye bydel, men et naturligt og kvalitativt samlingspunkt. 

Med udgangspunkt i Kolding Kommunes egen vision om at skabe “det åbne bofællesskab”, bygges der videre på denne vision og etableres en bebyggelse med et bredt udbud, af forskellige boligtyper og boligstørrelser som familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger, forskerboliger, institutioner m.m. 

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Markedsdirektør
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Kolding, Holmsminde / Riberdyb
År: 2020-
Omfang: 45.000 m2
Bygherre: AP Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Architects
Bygherrerådgiver: LB Consult
Øvrige: COWI, Bureau Detours, Getto og Anne Corlin