KOMMANDANTENS GAARD

Moderne Karréstruktur ved københavnsk kanal

Kommandantens Gård er en bestillingsopgave fra en privat bygherre, Marcus Choleva. Projektet er derfor udviklet efter helt traditionel model, hvor bygherre i tæt samarbejde med arkitekt udarbejder projektet, får ingeniøren med fra starten og derefter beder en entreprenør om at bygge huset.

Projektet havde en økonomisk ramme, og opgaven gik derfor ud på at lave et rationelt byggeri, der benytter gode og gennemprøvede standartelementer, men dog med et slutresultat, der er anderledes end de omkringliggende huse.

Kommandantens Gaard er på samme tid fortid og fremtid. Med sin karakteristiske karréstruktur og sit bevidste materialevalg af tegl peger bebyggelsen tilbage på Islands Brygges mange karréer. De specialbrændte teglsten harmonerer således med nabolagets klassiske københavnerhuse, mens brugen af præfabrikerede byggekomponenter peger frem mod en arkitektur, der bevidst bruger mulighederne inden for præfabrikation. Det moderne udtryk understreges i facadernes nutidige udtryk, der på dynamisk vis kombinerer stål, glas, trælameller og karakteristiske hvide altaner.

Karréstrukturen danner en U-form, der åbner sig mod bydelens samlende kanalgade. Med sin favnende U-form indrammer bebyggelsen et solbeskinnet haverum med sociale og rekreative zoner såsom græsplæner, grillpladser og legepladser. Her kan beboerne mødes over en grillpølse, børnene kan afprøve deres nye skateboards eller hele familien kan lave picnic på trappen på kanten af kanalen. Haven munder ud i en bred opholdstrappe ned mod områdets sammenbindende kanalgade.

Kommandantens Gaard består af 186 ejerboliger, der er indrettet med stor fleksibilitet, og hvor samtlige boliger har to rummelige altaner, der giver mulighed for at flytte med solen. Samtidig giver de mange hvide altaner, der svæver irregulært ud fra bygningskroppen, Kommandantens Gaard sin ekspressive og nutidige identitet.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Markedsdirektør
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Ny Tøjhuskvarteret, København S 
År: 2006 
Omfang: 25.000 m²
Bygherre: Marcus Choleva
Landskab: Arkitema Urban Design