Nordbro

Studieboliger til 700 studerende i København N

København mangler boliger til studerende, og presset stiger, når der fremover kommer endnu flere studerende i København. Projektet tilbyder cirka 500 gode boliger til studerende og gæsteforskere, samt dagligvarebutik, mindre erhvervslejemål og café i København N.
Bebyggelsen består af syv punkthuse, der tilbyder mest mulig åbenhed og sollys til sine omgivelser. Hele bebyggelsen er sammenhængende i stueetagens base, som består af indgange til boligerne, parkering samt butikslejemål med adgang fra Borgmestervangen.
Det enkelte punkthus er ca. 20x20 meter i grundplan og indeholder 11 studieboliger på hver etage. Enkelte steder undlades et par lejligheder for at give plads til fælles tagterrasser. Fællesarealer og fælleshus med læsesal er placeret strategisk i bebyggelsen så det sociale liv understøttes. Fra 1. sal er der adgang til den store fælles gårdhave.

I tårnet placeres de største af studieboligerne, der henvender sig til gæste- og phd. forskere, par samt studerende med nystartede familier. En del af boligerne i tårnet indrettes som fleksible deleboliger, der ligeledes kan rumme bofællesskaber.
En del af Københavns egenart er slanke tårne og spir, og tårnet på Nordbro bliver en del af byens karakteristiske skyline. Tårnet vil virke som en identitetsskabende markør for studieboligområdet og det omgivende miljø ved Mimersparken og Nørrebro Station. På 30. etage skabes mulighed for Københavns højeste udsigtsplatform med offentlig adgang. Omkring studieboligbebyggelsen redesignes Borgmestervangen, der anlægges en ny gade mod Mimersparken og etableres en ny lokal opholdsplads.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Borgmestervangen, København N
Omfang: 29.585 m2 samt 6.000 m2 parkering
Bygherre: Danica Pension
År: 2014-2017
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Architects
Øvrige: Gehl Architects, Katinka Hauxner ApS & 2+1 Idébureau, samt Vind-Vind
Totalentreprenør: KPC