Nordbro

Studieboliger til 700 studerende i København N

København mangler boliger til studerende, og presset stiger, når der fremover kommer endnu flere studerende i København. Nordbro tilbyder cirka 500 gode boliger til studerende og gæsteforskere, samt dagligvarebutik, mindre erhvervslejemål og café i København N.
Bebyggelsen består af syv punkthuse og et 100 meter højhus. Hele bebyggelsen er sammenhængende i stueetagens base, som består af indgange til boligerne, parkering samt butikslejemål med adgang fra Borgmestervangen.
Hvert punkthus er ca. 20x20 meter i grundplan og indeholder 11 studieboliger på hver etage. Enkelte steder undlades et par lejligheder for at give plads til fælles tagterrasser. Fællesarealer og fælleshus med læsesal er placeret strategisk i bebyggelsen så det sociale liv understøttes. Fra 1. sal er der adgang til den store fælles gårdhave.

I tårnet er de største boliger placeret. Her er studieboliger, der henvender sig til gæste- og phd.-forskere, par samt studerende med nystartede familier. En del af boligerne i tårnet er desuden indrettet som fleksible deleboliger, der ligeledes kan rumme bofællesskaber.
En del af Københavns egenart er slanke tårne og spir, og tårnet på Nordbro er allerede blevet en integreret del af byens karakteristiske skyline. Tårnet fungerer som en identitetsskabende markør for studieboligområdet og det omgivende miljø ved Mimersparken og Nørrebro Station. På 30. etage er der desuden etableret Københavns højeste udsigtsplatform med offentlig adgang. Omkring hele bebyggelsen er Borgmestervangen blevet redesignet med anlæggelse af en ny gade mod Mimersparken og en ny lokal opholdsplads.

Please accept cookies to watch this video.
DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Borgmestervangen, København N
År: 2014 - 2017
Omfang: 29.585 m2 samt 6.000 m2 parkering
Bygherre: Danica Pension
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Totalentreprenør: KPC
Øvrige: Gehl Architects, Katinka Hauxner ApS & 2+1 Idébureau, samt Vind-Vind