NORDRE FASANVEJ

At bygge på denne grund er en udfordring på flere parametre. Dels kan Bispeengbuen på grundens sydside opfattes som en barriere, der blokerer for udsyn og kaster skygge. Dels er der meget trafikstøj fra Bispeengbuen og Nordre Fasanvej.  Projektet lægger derfor op til et ambitiøst løsningsforslag af stedets problematikker. Således disponeres bygningen med en dagligvarebutik i stueetagen, en overdækket bilparkering på 1. sal samt studieboliger på 2.-5. sal. Sekundære funktioner samt cykelparkering placeres i kælder.

Boligerne placeres oven på de to nederste etager og lukker sig omkring et hævet opholdsareal på taget over parkeringsetagen. På bygningens øvrige tagflader etableres støjskærmende opholdsarealer, hvorfra der er god udsigt over København og Frederiksberg.

Den urbane kontekst inspirerer til robuste materialer med en base i beton, og enten tegl eller skifer på tag og facader. Gårdrummets facader udføres med en let facadebeklædning og begrønnes partielt.

Størstedelen af ude- og opholdsarealerne er placeret på bygningens tagflade. Opholdsarealerne tjener dels som rekreative haver, dels som elementer i byggeriets LAR-strategi (Lokal Afledning af Regnvand). Havernes jordlag og beplantning kan optage og forsinke en del af vandet efter et regnskyl. På denne måde belastes kloaksystemet i et mindre omfang og risikoen for oversvømmelser begrænses.

Byggeriet opføres iht. lavenergiklasse 2015. Bygningen indeholder mulighed for at integrere solceller i partier omkring udvalgte vinduer på tag og facade.

 

 

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Nordre Fasanvej, Frederiksberg
Omfang: 4.000 m²
År: 2014-2016
Bygherre: Norup/Kristensen a/s - Property Development
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Oluf Jørgensen a/s, LB Consult rådgivende ingeniører a/s