ØSTER HURUP

36 eksklusive helårsboliger

Boligbebyggelsen er opført i en gammel fiskerby på Jyllands østkyst og omfatter 36 eksklusive helårsboliger uden bopælspligt.

Husene er udformet som helholdsvis kysthuse, der strækker sig langs havnens nordlige kystlinie, og kajhuse, der mod syd har udsigt over lystbådehavnen.

Klitlandskabet mod vest fortsætter langs den nordlige kyst og danner således forgrund for kyst-husenes udsigt over havet. Kysthusenes særlige karakter og tilknytning til havet understreges af, at kystlandskabet fortsættes ind mellem husene. Kajhusenes mere beskyttede placering på havneområdet understreges af, at der her er græsarealer mellem husene.

Placeringen på havnen og den unikke panoramaudsigt dikterer til en vis grad det arkitektoniske udtryk og valg af materialer. Der er bevidst stræbt efter en moderne, miljøbevidst arkitektur med naturlige materialer. Husene fremstår i en skarp sort profil op imod kystens bløde kurver og har et meget tidsløst udtryk i deres få og enkle materialevalg.

Fakta

Adresse: Havnen, Øster Hurup, Hadsund
År: 2007
Omfang:36 ejerboliger, i alt 4.222 m²
Bygherre: Kuben Byg A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Carl Bro as