SCHERFIGSVEJ TUBORG HAVN

Bebyggelsen på Scherfigsvej består af 100 eksklusive boliger ved Tuborg Havn. Forslaget introducerer forskellige boligtypologier i en skala, der forholder sig til det omkringliggende område. Alle boliger har gode udsigtsforhold og optimale solforhold.

Forslaget indeholder varierede, beskyttede uderum med tæt kontakt til vandet. Med forskellige bygnings- og boligtypologier sikres en interessant bebyggelse, der går i aktiv dialog med nabohusene og området. Forslaget omfatter to boligtyper: Strandvillaerne og Udsigtsboligerne.

Mod syd ligger Strandvillaerne, der har en sympatisk menneskelig skala og som tilpasser sig de omkringliggende villaer. Strandvillaerne har en arketypisk udformning med skrånende tage. Et motiv vi nyfortolker med et moderne udtryk. Store glaspartier lukker lyset ind og sikrer en flot udsigt mod Svanemøllebugten og Øresund. Strandvillaerne fremstår i et enkelt udtryk med eksklusive materialer og afspejler på den måde tonen i de eksisterende villaer.

Også i de højere udsigtsboliger mod nord er den menneskelige skala sikret ved at nedbryde bebyggelsen og sikre kig på tværs af området. Udsigtsboligerne passer i højden med den eksisterende bebyggelse på stedet, og forslaget virker dermed som en fin mediator mellem de to meget forskellige typologier, der findes i området. Udsigtsboligerne har samme optimale sol- og udsigtsforhold som Strandvillaerne. Her har facaderne dybe, private altaner, der nedtrapper facaden til en menneskelig skala, og som samtidig giver facaden dynamik, rytme og relief.

Generelt etablerer karnapper og indeliggende altaner en livlig og dynamisk bebyggelse, der samtidig giver beboerne optimale forhold til at nyde sol, vind, vejr og udsigt året rundt.

Boligernes optimale solorientering og store tagflader kan nemt udnyttes til solcelleanlæg og andre energitiltag.

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Scherfigsvej, Tuborg Havn
År: 2014
Omfang: 100 boliger, i alt 14830 m²
Bygherre: Freja Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design