SORT SOL

Fritidshuse

Bebyggelsen Sort Sol er udformet med afsæt i stedets særegne naturmæssige kvaliteter. For at sikre området mod stormflod, opføres husene på piller. Landskabet løber uforstyrret ind under husene. Udformningen af husene tager dermed udgangspunkt i den stærke og til tider voldsomme natur, de er placeret midt i. Stueetagens primære funktion er således ankomst og parkering. Beboernes private liv udfolder sig oppe på etagerne og på tagterrassen øverst. Beboere kan i læ for den barske vestenvind skabe deres egne private oaser. Således fungerer hver enhed som én bolig.

I hele bebyggelsen er husene er placeret, så hver enkelt bolig opnår den bedst mulige orientering i forhold til solen og udsigten. Med deres karakteristiske udformning giver husene området en stærk identitet med respekt for det karakteristiske vadehavslandskab. Beboere får en oplevelse af at bo midt i naturen med udsigt over havet, det flade land og med højt til himmelen.

Bebyggelsen fremstår med et udtryk og en materialemæssig enkelhed, der kendetegner vadehavskulturen. Materialerne kombinerer lysegrå beton og sortmalet træbeklædning. Hovedgaden har en stemning som fiskerlejets idylliske gade, hvor rømsere og turister mødes. I hovedgaden kombineres shopping og cafébesøg med naturoplevelser. Mod syd danner bebyggelsen en kant mod en ny offentligt tilgængelig promenade. Her åbenbarer Vadehavet sig, man fornemmer lugten af salt og vestenvindens rusken i håret.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Rømø Havn, Havneby
Omfang: 1. etape af i alt 60 boliger og erhvervslejemål.
Opførelsesår: 2010
Bygherre: Kuben
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij
Totalentreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S