Teglhaven

Regionssygehuset i Herning flytter i løbet af de kommende år til Gødstrup og efterlader et attraktivt og centralt område i Herning bymidte.

Arkitema har vundet Teglhaven, som bliver en del af det sydøstlige kvarter, der kommer til at fortælle historien om det gamle sygehus og bære en central del af hele byidentiteten. Bebyggelsens arkitektur tager afsæt i karréstrukturen fra de ældste bevaringsværdige sygehusbygninger nord for grunden, som er karakteriserede ved sammenstillede længer med sadeltag og høj rejsning. De fremstår homogene ved deres gennemgående facademateriale, hvor det er detaljeringen, som giver variationen. Dette er videreført og fortolket til et nutidigt formsprog i den nye bebyggelse, som vil fremstå med murede facader i et varieret udtryk og med en detaljerigdom, der harmonerer og konstrateres ved tagenes særlige og igen varierede bearbejdning.

Omdannelsen af det store område åbner op for en unik mulighed for at realisere byens vision om, at Herning skal være en levende, attraktiv og dynamisk by. Bydelen har fået navnet “Herning+”, som henviser til symbolet for hospitalet, samtidig med at det refererer til den nye bydels fysiske udformning, hvor det nye store byrum, “Plusset” er formet som et plus. ”Plusset” er bydelens strukturelle rygrad, der opdeler det store område i 4 nye kvarterer. Teglhaven, der kommer til at bestå af 92 nye attraktive boliger, vil blive skabt med optimale forhold for koblingen til “Plusset”, men også med fokus på tilgængelighed og bæredygtighed.

METTE JULIE SKIBSHOLT
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adresse: Sygehusgrunden, Herning
År: 2021-2023
Omfang: 8.000 m2
Bygherre: Ejendomsselskabet af 1998 Herning ApS
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Totalentreprenør: JCN Bolig