TEGLVÆRKSHUS

Lige ud til Frederiksholmløbet placerer Teglværkshus sig som en robust boligkarré, der indeholder to typologier; rækkehuse og etageboliger.

Alle boliger har opholdsaltaner på facaderne ud mod byen. Adgangen til boligerne sker via det fælles gårdrum, der samtidig udgør passage gennem karréen. På denne måde kan man gå langs Teglsværkshus’ facader mod Frederiksholmløbet, videre ind i gårdrummet og ud i byrummet igen mod torvet.

Karréen fungerer som et sammenhængende hus, der trapper ned mod torvet i den nye bydel, mens det rejser sig op i seks og syv etager mod vandet. Således sikres en menneskelig skala og et varieret facadeudtryk.

Teglværkshus henter sin arkitektoniske inspiration i de smukke gamle, københavnske pakhuse i tegl. Her står teglets tyngde og robusthed i flot kontrast til facadernes fine detaljering i varierede standerskifter samt de lette opholdsaltaner med udsigt til vand og til byen.

Alle tagflade begrønnes med sedum, og enkelte boliger har taghaver. 

METTE JULIE SKIBSHOLT
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adresse: Teglholmen, Københavns Sydhavn
År: 2015-2016
Omfang: 12.000 m², rækkehuse samt etageboliger
Bygherre: FB Gruppen/IngCon
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: IngCon og Midtconsult
Totalentrepr.: IngCon