Tingstorget

Opgaven omfatter 14 etagebyggerier - i alt ca. 45.000 m2 bolig fordelt på 670 lejligheder. Vores forslag tager udgangspunkt i den eksisterende vision for området - Fremtid Alby.

Området disponeres så de nye bebyggelser følger stedets skrånende terræn og dermed forstærker landskabets eksisterende karakter. Samtidig er de nye bebyggelser bevidste om den eksisterende kontekst med punkthuse og etageboliger. Således opdeles det nye område i dels rækkehuse dels etagehuse, der står som punkthuse i forskellige højder. Fra rækkehusenes tre etager til punkthusenes 6-10 etager. Boligerne har fælles træk, men varierer i højde, farvesætning og forskyder sig 90 grader i forhold til hinanden. Ydermere resulterer de skrånende taghældninger på punkthusene i arkitektonisk interessante tagprofiler, der nedbryder skalaen og introducerer en ny bygningstype i Alby.

Som centrum for det nye område ligger den eksisterende Tunnelbane-station. Dette centrum understreges af et offentligt torv, et nyt mødested, der leder videre over i aktivitetsstrøget med beplantning og opholds- og legemuligheder. Punkthusene deler grønne gårdrum, mens rækkehusene har egen have og tagterrasse.

Råhus udføres i prefab. Altaner, tag og vinduer får samme farvesætning som facader. I stueplan kan der etableres en række offentlige funktioner som caféer og erhverv.
Projektet opfylder den svenske betegnelse Miljöbyggnad silver.

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adresse: Tingstorget, Alby
År: 2014-2020
Omfang: 45.000 m², 670 lejligheder
Bygherre: Titania
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Nyréns arkitektkontor
Ingeniør: Civilbyrån