Valby Maskinfabrik

Den nye bebyggelse har en attraktiv placering tæt på det centrale København, Frederiksberg Have, Vestre Kirkegård og Valbyparken. Midt imellem metropolens centrum og store og rekreative, grønne parkrum midt i byen. Stedets særlige karakter forstærkes yderligere af de eksisterende gamle industribygninger, der er med til at forankre byen i Valbys industrihistorie. Her hvor FLSmidth startede sin cementvirksomhed, og hvor de smukke og rå teglbygninger nu er med til at give stedet autenticitet og tyngde. Visionen er at skabe en bæredygtig bydel med moderne boliger, der respekterer stedet historie.

Bebyggelsen etableres som åbne karréstrukturer med grønne opholdsarealer, der varierer fra private gårdrum til offentlige pladser. Herved skabes godt udsyn fra alle boliger, og samtidigt vil området virke åbent og udadvendt.

Arkitema Architects har tegnet helhedsplanen samt fire boligkarréer. Karréerne opføres i rød tegl, inspireret af de industrihistoriske bygninger på grunden.

 

ANDERS HALGREN
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef Øst 2
Tlf. +45 6065 2339

Fakta

Adresse: Gammel Køge Landevej, Valby
År: 2015-2020
Omfang: ca. 50.000 m²
Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Schønherr
Ingeniør: Erik Pedersen Rådgivende Civilingeniører FRI
Totalentreprenør: WR Entreprise A/S