AARHUS CITY TOWER

Hotel og kontorlokaler i et 23 etagers højhus

Aarhus City Tower markerer indkørslen til det nye bydelsområde i Århus. Højhuset er 94 meter højt og indeholder hotel med 240 værelser og konferencefaciliteter til 1000 mennesker samt kontorlejemål og privat bolig, og på få år er byggeriet blevet et nyt ikon for Aarhus, der markerer byens centrum.

For at markere højhuset som en aktiv del af området er bygningen placeret på en base, der sammen med højhuset danner et bygningsanlæg, der både funktionelt og arkitektonisk bidrager til en revitalisering af et meget komplekst og dynamisk sted i byen. Den horisontale base ophæver niveauforskellen mellem Spanien og arealet ved Bruuns Galleri og samler på den måde området i en ny komposition med interessante forbindelser og opholdsmuligheder. Selve højhuset er udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en let og transparent mellembygning. Den nordligste skive er forskudt i forhold til den sydlige og er samtidig højere for at styrke det opadstræbende, slanke og dynamiske udtryk. På afstand vil de to slanke skiver give Århus en elegant tilføjelse til byens skyline. Tæt på vil byggeriet, takket være sin nøje detaljering og de udadvendte funktioner, være et byggeri, det er rart at opholde sig ved og på. Højhuset integrerer et solcelleanlæg på hele sydfacadens brystningspartier. Facadens solceller er elegant integreret i facadeudtrykket og har et lavt materiale- og energiforbrug ved fremstillingen.

I 2017 blev det besluttet, at der ved siden af Aarhus City Tower skal bygges et nyt tårn på 68 meter, der skal være en del af Comwell-hotellet. Den nye bygning adskiller sig både i sin form og i sit facadeudtryk fra den eksisterende. Hvor den eksisterende bygning er helt stram og skrap i sit udtryk, arbejder den nye bygning med afrundede kanter og 3 dimensional facade. Selv om bygningerne adskille sig fra hinanden både i form af højde og udtryk vil materialeholdningen og koblingerne mellem hotellerne binder dem sammen med ens DNA.

Ideen er at skabe en kobling med det eksisterende hotel, som i dag har en aktiv første sal med reception, konference og restaurant. Disse funktioner bliver videreført i den nye bygning. På 13. etage vil man finde selskabslokaler, lounge, køkken, toiletter og bar. Herfra er der direkte adgang til 14. etage og sky bar via en spindeltrappe.

Udearealet mellem de to hoteller åbner op for skabelse af en lille plads, hvor byliv i og omkring bygningerne kan blive udspillet i form at cafe og restauranter.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Markedsdirektør
Tlf. +45 4095 7011
METTE JULIE SKIBSHOLT
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adresse: Værkmestergade, Århus
År: 2014 -
Omfang: 25.000m² samt 13.000m² p-anlæg
Bygherre: Hans Lorenzen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Architects
Entreprenør og udvikler: KPC
Ingeniør: Rambøll
Kunstudsmykning: Peter Skovgaard