Aarsleff domicil, Aarhus S

Per Aarsleffs nye domicil, ligger placeret i et af de store vejkryds i det sydlige Aarhus. Grunden ligger relativt højt placeret, og med bygningens 5 etager åbner det mulighed for smukke kig i alle retninger, særligt mod syd - mod Århusbugten.

Aarsleff har stillet høje krav til bygningens fleksibilitet og virksomheden ønskede, at bygge en del af domicilet til udlejning, som senere kunne indtages til eget brug. Bygningsanlægget er derfor skabt som to adskilte bygningskroppe, et atriumhus og et længehus, der bindes sammen i stueetagen, hvor alle fællesfunktioner er placeret. Her findes ankomstarealer, reception, mødecenter og kantine. De to bygninger er desuden forbundet af en gangbro på de øvre etager.

Atriumhuset er hovedhuset og det er udformet som et A, hvor Spidsen af A'et peger mod syd, en placering, der ikke blot minimerer varmebelastningen på facaderne, men også åbner mod den fine udsigt over Aarhus Ådal. Længehuset, der ligger parallelt med atriumhuset, er opbygget omkring en centralgang og kan, med udleje for øje, opdeles i alle tænkelige kontorformationer

I begge huse er der lagt vægt på gode lys og udsigtsforhold. Alle flugtvejstrapper er trukket væk fra gavlene, så lys- og udsigtskvaliteterne kan komme arbejdsrum til gode. Vinduespartierne er høje, så lyset kan vandre dybt ind i rummene og elementernes murpiller er minimerede for at sikre gode sammenhængende udsigtsforhold. Ankomstfacaden mod atriet i A-huset er desuden et stort sammenhængende glasparti, som giver medarbejderne og besøgende mulighed for at opleve udsigten over Aarhus i det størst tænkelige format.

I arealet mellem bygningen og Skanderborgvej er parkering etableret i et delvist forsænket område. Mellem parkeringsbåsene er der anlagt regnbede til lokal afvanding af regnvand (LAR).

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J, Danmark
År: 2014-2017
Omfang: 12.000 m² samt 2.250 m² kælder
Bygherre: Per Aarsleff A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: A. Enggaard A/S