ARKITEMAHUSET

Nyfortolkning af den klassiske byejendom

Arkitemas hovedkontor ligger midt i Århus centrum, i Frederiksgade, hvor byejendomme i forskellige aldre står skulder ved skulder. Huset er en nyfortolkning af den klassiske byejendom. Dets arkitektur forholder sig til gadebilledet ved at indordne sig de eksisterende byggelinier og bygningshøjder. Tegnestuen beboer de tre øverste etager samt penthouseetagen, mens der er butik i stueetagen.

Ankomsten er uprætentiøs. Adgang til huset sker fra både Frederiks gågade og fra den bagvedliggende Bødker Balles Gård. I begge tilfælde sker ankomsten via en passage, der forbinder gården og gaden, og som er integreret i husets stueetage. Fra passagen er der indgang til bygningens hovedtrappe, der fører op i huset. Først ved ankomsten til foyeren på førstesalen oplever den besøgende bygningens karakter. Foyeren er en del af det trippelhøje atrium, som forbinder huset vertikalt. Atriet er placeret centralt i den dybe bygningskrop og gennem dets glastag strømmer lyset ned i husets midte.Huset er transparent med en åben struktur af workshopområder mod gaden og gården på de tre kontoretager. På de to øverste etager er mødebokse udformet som bokse i glas, der hænger ud i atriet. På penthouseetagen er der kantine og tagterrasse.Materialer som beton, fyrretræ og galvaniseret stål er med til at skabe en uformel atmosfære. I foyerområdet er der betongulve, lofterne i glasmødeboksene er elefantriste, den store atriumvæg er i rå fyrretræsplanker. De rå overflader danner kontrast til den gennemgående brug af glas og fint bearbejdede detaljer. 

Huset er blevet til i en traditionel totalentreprise i tæt samarbejde med KPC-Byg A/S og Cowi. Arkitema er både arkitekt og bygherrer og etablerede derfor en professionel organisation med en adskilt styregruppe og projektgruppe.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Frederiksgade 32, 8000 Århus C 
År: 2002
Omfang: 2.800 m²
Bygherre: Arkitema Architects 
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: COWI A/S  
Entreprenør: KPC-Byg A/S
Præmiering: Århus Kommunes diplom for godt og smukt kvalitetsbyggeri, 2003