CCI EUROPE

Præmieret erhvervsbyggeri 

CCI laver specialdesignede software løsninger til verdens største dagblade (New York Times, Le Figaro osv.). I år 2000 udskrev CCI en indbudt konkurrence, hvor de parrede arkitekter med entreprenører og bad dem komme med et bud på et nyt domicil. Arkitema vandt opgaven sammen med Skanska og Grontmij.

Bygningen har form som et rektangulært toetages hus, der fra grundens højeste niveau skyder sig vandret ud over et betydeligt terrænspring og synes at svæve over en let transparent underetage. Det svævende understreges af et stort spejlbassin, der omslutter underetagens glasfacader. Bygningens indre er tænkt og udformet som en by med torve, pladser, haver, gader, passager og gangbroer; med åbne og mere afgrænsede rum, offentlige og mere private zoner. Kort sagt: med al den variation, dynamik og oplevelsesrigdom, som kendetegner en by.

Derudover er bygningens indre organiseret omkring to atrier. Det ene, trappetorvet, er det offentlige og repræsentative rum. Det er formet som et gigantisk trappeanlæg og midt på dette rejser ’monolitten’ sig. I monolittens indre er der forneden indrettet auditorium til 200 personer; øverst er der mødelokaler. Det andet er en uoverdækket ’have’ – indrettet som en nordisk have med skovfyr og blåbær, hvor belægningen består af blågrå skærver.

Omkring atrierne ligger kontorarbejdspladserne som frit disponible dæk. Når medarbejderne færdes her, har de kontakt med det liv, der finder sted på trappetorvet og i haven. Kontorarealerne er opbygget som fleksible og foranderlige størrelser, der kan forandre sig, alt efter virksomhedens måde at organisere arbejdet på. 

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adresse: Ringvej Syd, Axel Kiers Vej, Højbjerg
År: 2001
Omfang: 16.300 m²
Bygherre: Aarhus Stiftsbogtrykkeri
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Carl Bro as
Entreprenør: Skanska Danmark A/S
Præmiering: Betonelement-Prisen 2002