DANISH CROWN

Europas største og et af verdens mest moderne svineslagterier

Slagteriets karakter og udtryk afspejler bygherrens ønsker og krav til et moderne svineslagteri - både med hensyn til hygiejnemæssige og produktionstekniske forhold og til dyrevelfærd. Ligeledes er der lagt vægt på gode arbejdsmiljøforhold. Samtidigt er der arbejdet intenst med at udforme bygninger og udenomsanlæg, så slagteriet fremstår som en arkitektonisk helhed, og som den optimale ramme i forhold til både intern og ekstern logistik.

Fra motorvej E-45 opleves bygningsanlægget, på grund af dets størrelse, som et markant og monumentalt element i det bølgende landskab nordvest for Horsens. Bygningsanlægget formes af de enkelte produktionsenheders ydre afgrænsninger og geometri. De mange bygningsvolumener er forskellige i størrelser og geometri, derfor bliver også facadematerialet et vigtigt middel til at give bygningen et homogent og harmonisk udtryk. Gennem komposition og materialer opnås et enkelt og markant bygningsanlæg, der indgår i dialog med landskabets kuperede former. Produktionsbygningerne, velfærdszonen og tekniketagen udgør bygningsanlæggets hovedelementer. En velfærdszone i anlæggets midte er bygningsanlæggets rygrad, og samler bygningerne til en helstøbt komposition. 

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Senior partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011
THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adresse: Østbirkvej 2, 8700 Horsens
År: 2002-2004
Omfang: Ca. 78.300 m²
Bygherre: Danish Crown A.M.B.A.
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: COWI A/S
Slagteriteknisk rådgivning: Tano Food Consult A/S
Præmiering: Præmieret af Horsens Kommune i 2005