Danske Bank i Aarhus

Danske Banks kommende domicil i Aarhus samler 625 medarbejdere fra flere af virksomhedens centrale funktioner i området. Den mere end 11.000 m² store kontorbygning placeres på hjørnet mellem Spanien og Jægergårdsgade og får dermed en fremtrædende placering i Sydhavnskvarteret i Aarhus.

Kontordomicilet består af seks etager opbygget i en kompakt struktur, hvilket sikrer lette og optimale forbindelser mellem husets mange medarbejdere. Bygningens karakteristiske åbne og imødekommende udtryk skabes via store vinduespartier, der trækker dagslys ind i lokalerne, og et transparent stueplan med flere indgange, hvor Danske Banks kundeorienterede funktioner samles for at sikre et levende miljø.

Op langs bygningens facader skaber forskudte gavle terrasser til udeophold for medarbejderne. Udearealet omkring kontordomicilet udformes med blandt andet boldbaner, skaterramper og åbne pladser og inviterer dermed offentligheden til at bruge området som en naturlig del af byen.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Fakta
Adresse: Spanien, Aarhus C
År: 2016
Omfang: 11.432 m2
Bygherre: Danica Pension
Totalentreprenør: Raundahl & Moesbye A/S
Ingeniør: Niras