FERTIN PHARMA

Fabriksanlæg med produktion og administration

På verdensplan er fabriksanlægget for Fertin Pharma A/S det første projekt specielt designet til produktion af FDA-godkendt medicinal tyggegummi; en amerikansk godkendelse, der betyder, at Fertin Pharma A/S har adgang til det amerikanske marked.Idégrundlaget til projektet er skabt ud fra en funktionel tilgang til fabrikkens logistiske og rationelle behov. Samtidigt er procesanlægget optimeret med arkitektoniske værdisæt, der øger anvendelsen og muliggør fremtidige dispositioner.

Fabrikken strækker sig i det smukt kuperede terræn langs søbredden. Den todelte facade afspejler, at produktionsarealerne er placeret nederst, mens teknik og administration er placeret øverst. En disponering som effektivt adskiller de forskellige hygiejnemæssige forhold.Den nederste del af facaden er transparent med langsgående sollameller, mens den øverste del, der består af mørke sammenbundne glasskiver, får karakter af en lysende lanterne. Om aftenen forstærkes denne effekt af spejlingen i søen. Bygningens facade mod søen er den repræsentative facade, som formidler ankomsten og giver et storslået udsyn fra produktionsarealerne direkte ud i naturen. På bygningens bagside er facaden forberedt til kommende etaper. Bygningens form fremhæves med enkle detaljer, diskrete farver og materialer, som er inspireret af de store produktionsmaskiner. 

BENDT ALMVIG
Arkitekt MAA
Seniorkonsulent
Tlf. +45 4018 4355

Fakta

Adresse: Fertinvej 5, 7100 Vejle
År: 2002-2004
Omfang: 8.000 m²
Bygherre: Fertin Pharma A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema samt Niels Boldt Landskabsarkitekt
Ingeniør: COWI A/S
Entreprenør: Skanska Danmark A/S