HÅNDVÆRKETS HUS

Domicil til Håndværksrådet

Husets proportioner er inspireret af nabobygningen, den tidligere pressesilo. Begge bygninger er i syv etager og vender gavlene mod havneløbet. Facaderne åbner op med glas fra gulv til loft. Et let gitter af gule tegllameller skærmer for sollyset og skygger for de spejlinger, der ellers opstår på en ren glasfacade. Samtidig hindrer lamellerne indkig. Ved at anvende kendte og traditionelle materialer som træ, tegl, glas og stål i nye udformninger og sammensætninger opnås ikke blot stoflighed, men også et nutidigt udtryk.   Håndværkets Hus er et bofællesskab for paraplyorganisationen Håndværksrådet og 11 af dens medlemsorganisationer.

Huset er indrettet, så organisationerne kan bevare deres selvstændighed, men samtidig nyde godt af den synergieffekt, der opnås ved at bo i samme hus. De fælles og repræsentative funktioner er placeret i stue- og penthouseetage. På penthouseetagen er der desuden tagterrasse med udsigt over vandet. I stueetagen er der udgang til opholdsarealer, der relaterer sig til havnepromenaden og træbryggen, hvor skibe ligger til. De mellemliggende etager er kontoretager. Midt i huset spænder trapperummet på tværs og får dagslys fra begge sider. Trapperummets placering betyder, at hver etage kan indrettes i to lejemål. 

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Islands Brygge, København S
År: 2002
Omfang: 4.000 m²
Bygherre: Håndværksrådet
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Hamiconsult, NCC Danmark A/S og Knud O. Engelsholm
Entreprenør: NCC Danmark A/S