HK OG KL

Erhvervsbyggeri ved Ny tøjhusgrunden i København 

HK og KL er to erhvervsbyggereri ved Ny Tøjhusgrunden i København, der huser henholdsvis HK-Danmark og Kommunernes Landsforening.

HK og KL er som to enæggede tvillinger; umiddelbart ens, men alligevel grundlæggende forskellige, og afspejler de to organisationers organisering. De to bygninger har samme højde og drøjde og taler grundlæggende det samme sprog. Begge rejser sig på granitbeklædte baser, og begge skyder sig ud i et vandbassin, der er et samlende element på Ny Tøjhusgrunden. Slægtskabet er ikke tilfældigt, idet de to konkurrencer om de to hovedsæder var samtidige og kravene næsten enslydende.Bygningernes udformning og facader er i høj grad betinget af beliggenheden ved en af Københavns mest trafikerede veje, Amager Boulevard. For at etablere et radikalt værn mod trafikstøjen er husene konstrueret med en ekstra klimaskærm - en dobbelt glasfacade. De dobbelte facader skaber dybde, og der opstår et kontrastrigt spil mellem det ydre lags rationelle glas og stål facade, og de indvendige vinduesfacaders trærammer, der giver en stoflighed og varme til de moderne glashuse.Facaden aftegner husenes funktionelle opdeling. Baserne er i samme type granit som forpladsens belægning og kan opfattes som et hævet terræn, hvor de lette huse rejser sig. Granitbaserne danner husenes gulv. Stueetagerne har transparente glasfacader, som er trukket tilbage, og ovenover synes de semitransparente fireetages volumener næsten at svæve. Øverst trækker penthouseetagerne sig tilbage og markerer husenes afslutning. Under den hævede base og vandbassinerne er der to kældre med parkering.

Begge bygninger er organiseret med centrale atrier, der trækker lys ind i bygningernes midte. I de åbne stueetager placeres organisationens offentlige funktioner; såvel de centrale fælles aktiviteter som de repræsentative og udadvendte funktioner. Mens etagerne ovenover rummer organisationernes mere private kontorområder. I begge bygningerne er kontoretagerne fleksible – og kan efter behov indrettes som åbne storrumskontorer eller som mindre kontorer.

De to store hovedsæder, for de to forskellige organisationer HK og KL, er opført i totalentreprise på grundlag af to 1.præmier i en indbudt totalentreprise konkurrence. Grundet de to huses mange ligheder, blev projekteringen foretaget i et fælles team i Arkitema, der håndterede både de to projekter og de to forskellige bygherre.

De to hovedsæder opfylder energikravene i BR 95

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Ny Tøjhusgrunden, Amagerboulevard, København
År: 2002
Omfang: HK 14.000 m², KL 13.000 m²
Bygherre: HK-Danmark og Kommunernes Landsforening
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Peter Lind samt Hansen, Carlsen & Frølund
Totalentreprenør: Skanska Danmark A/S