Hotel Comwell, Aarhus

Comwell driver i dag hotel i de nederste etager af Aarhus City Tower. Hotellet har en kapacitet på 240 værelser og tilhørende konference- og restaurantfaciliteter, og er central beliggende ved banegården og byen. Hotellet oplever langt flere forespørgsler end de har kapacitet til, og ønsker derfor en udvidelse af hotellet.

Den nye bygning adskiller sig både i sin form og i sit facadeudtryk fra den eksisterende. Hvor den eksisterende bygning er helt stram og skrap i sit udtryk, arbejder den nye bygning med afrundede kanter og 3 dimensional facade. Selv om bygningerne adskille sig fra hinanden både i form af højde og udtryk vil materialeholdningen og koblingerne mellem hotellerne binder dem sammen med ens DNA.

Det nye Comwell Hotel skal ligge vest for City Tower og bliver ca. 15 etager højt. Ideen er at skabe en kobling med det eksisterende hotel, som i dag har en aktiv første sal med reception, konference og restaurant. Disse funktioner bliver videreført i den nye bygning. På 13. etage vil man finde selskabslokaler, lounge, køkken, toiletter og bar. Herfra er der direkte adgang til 14. etage og sky bar via en spindeltrappe.

Udearealet mellem de to hoteller åbner op for skabelse af en lille plads, hvor byliv i og omkring bygningerne kan blive udspillet i form at cafe og restauranter.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Markedsdirektør
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Omfang: 10.700 m2
År: 2017
Bygherre: I/S Lorenzen ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects