HOUSE OF VESTAS

Vestas nye hovedkontor

Vestas Wind Systems A/S besluttede i 2008 at flytte hovedsædet fra Randers til Aarhus. De ønskede at placere et nyt super bæredygtigt domicilbyggeri med plads til 500 medarbejdere sammen med deres nyligt indviede Udviklingscenter i Skejby ved Aarhus.

Komplekset er bygget op som en kombination af en kam- og en gadestruktur. Hermed opstår et meget fleksibelt kontorkoncept, hvor alle er tætforbundne og hvor gadeforløbet med atriumkarakter fungerer som et samlende rum. Her findes alle de udadvendte funktioner som mødecentre, auditorium og kantine. Atriet er husets omdrejningspunkt. Her ankommer man, og herfra fordeler man sig ud til husets forskellige afdelinger og funktioner. I atriet ligger to store stenvoluminer, som begge fungerer som mødecentre. Atriet er et levende og attraktivt miljø, der i sit forløb skaber varierede rumlige oplevelser og mulighed for ophold.

Udefra opleves House of Vestas som et samlet hus med kontormiljøer med changerende mørke, mosaiske facader. Facadernes glasskiver er mobile og styres af solens påvirkning af facaden. 
Vestas er en organisation i konstant udvikling, og dette stiller høje krav til kontorernes fleksibilitet. Kontorafsnittene er derfor indrettet med vægge, der kan opstilles efter behov pr. 3 meter. På denne måde kan man let etablere varierede kontormiljøer med 1 til 20 personers kontorer – uden at bygningens tekniske installationer berøres.

Vestas nye hovedkontor er meget ambitiøst på energisiden. Bygningen er projekteret til LEED-certificering i den bedste kategori "Platin", og set med danske briller er bygningen en Lavenergiklasse 1-bygning i BR2010. Vestas HQ har landets største jordvarmeanlæg, og bruger omkring 50 procent mindre energi end en gennemsnitlig kontorbygning.

Byggeriet er udviklet i et integreret energidesign forløb med Cowi som ingeniører. Fordelene ved det integrerede designforløb er at kravene til æstetik, funktion, energiforbrug og indeklima sideordnet indarbejdes i projektforløbet.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Hedeager, Skejby
År: 2008-2011
Omfang: Ca. 22.500 m² samt 8.000 m² kælder
Bygherre: Vestas Wind Systems A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design + Innovation Lab
Ingeniør: COWI
Entreprenør: Pihl
Præmiering: Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2012
Foto: Vestas Wind Systems AS Jesper Balleby
Fotograf: Jens Lindhe
Kontraframe: Arkitema Architechts