JAGTENS HUS

Nyt domicil til Danmarks Jægerforbund

Opgaven omfatter et nyt domicil til Danmarks Jægerforbund, herunder Administrations- og laboratoriebygning, Uddannelsesbygning samt Formidlingsbygning.

Det nye domicil rummer arbejdspladser, mødefaciliteter og jagtstue lige op til det smukke skovbryn, med udsigt til Kalø Vig og med engen lige udenfor.

Jagtens Hus placerer sig blidt i landskabet som to enkle længebygninger i to planer, der har shelteret som sin primære inspirationskilde. To skærmende tage vokser ud af landskabet og etablerer rum for længebygningernes funktioner. Tagenes tyngde modsvares i en elegant trækonstruktion med synlige bjælker, der mimer træstammernes stolte knejsen i skovkanten lige ved siden af. Imellem bjælkerne åbner bygningen sig op mod omgivelserne via store glaspartier. Disse åbne rum står i flot kontrast til de lukkede kerner, der iscenesætter lyset, når det strømmer ned via det enkle ovenlys.

Hele tiden er naturen nærværende. Både når man sidder ved skrivebordet og kan se direkte ud i landskabet, når man går igennem den overdækkede gangzone, holder pause i denne helt særlige zone, eller når man sidder og hører spændende jagthistorierne inde i Jagtstuen. I Jagtens Hus ophæves adskillelsen mellem inde og ude.

Mellem de to længebygninger og udstillingsbygningen opstår en naturlig plads. Her kan der afholdes parader efter vigtige undervisningstimer i jagt og vildtforvaltning, samlinger eller bålarrangementer på lune sommeraftener.

Opgaven er udført i en tæt dialog med brugerne, der tilhører et særligt erhvervssegment med den omgivende natur som en vigtig del af det daglige arbejde.

Domicilet lever op til den gældende energiklasse, og er formgivet efter solorientering, udsyn og indblik.

METTE JULIE SKIBSHOLT
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adresse: Molsvej, Rønde
År: 2013-2015
Omfang: 2200 m²
Bygherre: Danmarks Jægerforbund
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design