KALVEBOD BRYGGE

Styrelsesbyggeriet på Kalvebod Brygge er det nye administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen. Byggeriet er placeret som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København, som en af de største og mest markante bebyggelser på Kalvebod Brygge Vest - både for bilister langs Kalvebod Brygge og for togrejsende til og fra København.

Kontorbygningens ydre facader er beklædt i tegl, der er karakteriseret ved et skarpt og robust udtryk udadtil. Byggeriet gennemskæres af et grønt parkstrøg, der deler bebyggelsen i to primære dele. Mod parkstrøget trapper facaderne ned mod terræn og sikrer en menneskelig skala og optimale dagslysforhold. Samtidig opleves facaderne fra parkstrøget som lette og transparente glasfacader med en høj detaljeringsgrad, varme farver og et livligt spil. Landskabsstrøget giver muligheder for kortere og længere ophold og tilbyder et levende miljø med bl.a. en café og husets kantine.

For at sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbejdsplads er der skabt flere forskellige arkitektoniske miljøer. I løbet af dagen ændres ens arbejdspladsbehov og typen af arbejdsopgaver. Denne behovsændring tilpasses arkitekturen, der danner rammer for dels team-baseret, dels individuelt arbejde. Samtidig skal der være rum til uformelle møder og kreative zoner. Som et samlende element for bygningen spænder stueplanet som en base, der samler hele komplekset. Her er alle fællesfunktioner som kantine, café, møde- og undervisningscenter samt servicecentret placeret. Samtidig udgør receptionen et centralt omdrejningspunkt. På tværs af landskabsstrøget sikrer tværgående forbindelsesbroer et hus med et optimalt flow, en god logistik og en pulserende videndeling mellem husets mange brugere.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
År: 2014 - 2019
Omfang: 43.000 m²
Bestiller: Bygningsstyrelsen
Entreprenør/OPP operatør: A. Enggaard
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MOE
Præmiering: 1. præmie i OPP konkurrence 2014