MIKADO HOUSE

Kontorfællesskab med 700 arbejdspladser 

Mikado House er et flerbrugerdomicil, med kontorlejemål og butikslokaler samt en parkeringskælder med 100 p-pladser.  

Mikado House er placeret i Universitetskvarteret, der er Københavns nye IT- og medieklynge. Her er IT Universitetet, Københavns Universitet og Danmarks Radio blandt udviklingslokomotiverne, og området kalder på den måde på videns- og innovationsbaserede virksomheder.

Bygningen rummer omkring 700 arbejdspladser, hvor videndeling og netværk er centrale elementer i virksomhedskulturen. Bygningens åbne og rumlige lejemål er organiseret om et samlende atrium, der skaber et fælles arbejdsområde. Her kan firmaerne imellem bruge de attraktive fællesfaciliteter, som tæller kantine, mødecenter, cafe og loungeområde, og som fremmer samarbejde, netværk og synergi på tværs af huset. Derved skabes et attraktivt arbejdsmiljø, der er præget af mangfoldighed, kreativitet og videndeling, og derfor kalder vi huset for et netværkshus.    

Kontorområderne er er placeret rundt om atriet i en u-form og er fordelt over fire etager med egne receptioner, toilet/køkken- og servicekerner. Bygningens lejemålsfleksibilitet er opbygget ud fra dette, og logistikken er således indrettet med elevatorer og hovedtrapper placeret i centrum.

Arkitema Architects har gennemført omfattende brugerinvolveringsprocesser, bygningsprogrammering og projektering af byggeriet. Firmaets ejere har desuden været bygherrer for projektet.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Rued Langgaards Vej, Ørestaden
År: 2008-2010
Omfang: Bruttoetageareal: ca. 19.000 m², samt kælder ca. 4.000 m²
Bygherre: Udviklingsselskabet Mikado aps (Arkitema & Sandbeck A/S)
Arkitektrådgiver: Arkitema Architects
Ingeniørrådgiver: Rambøll/Midtconsult
Entreprenør: Myhlenberg
Investor: C. W. Obel Ejendomme A/S
Bygherrerådgiver: Bascon A/S