NorSea Group Denmark

NorSea Groups domicil skal gennemgå en gennemgribende ombygning, hvor Arkitema omdanner den tidligere kombinerede lager- og kontorbygning til lyse og moderne kontorlokaler.

Hovedankomsten til kontorhuset bliver placeret naturligt mod vest og sikrer let adgang for både ansatte samt besøgende. Udefra vil hovedankomsten opleves som en elegant indskæring bygningens længderetning og markerer bygningens naturlige hovedankomst. Som besøgende træder man direkte ind i bygningens hjerte, som er et atrium i hele bygningens højde. Derfra kan man fordele sig ud i de enkelte afdelinger. Atriet forbinder på samme tid hovedankomsten med et roligt grønt gårdrum. Gårdrummet er et spændende fælles haverum med varieret beplantning, der udover at virke som et rekreativt mødested, også giver alle dele af huset et grønt islæt. Gårdrummet er åbnet op mod havnebassinet og giver dermed mulighed for udsigt over Esbjerg Havn.

I den integrerede samarbejdsproces frem mod det endelige resultat, har vi arbejdet med særlig stor fokus på facadeudformningen ved at kombinere og balancere æstetiske, økonomiske samt miljømæssige prioriteringer. Der er blandt andet udarbejdet foreløbige dagslyssimuleringer på udvalgte kontorarealer, for at sikre at den ønskede facadeudformning også giver den ønskede dagslysmængde – ikke kun til de nærmeste arbejdspladser, men også til arbejdspladser længere inde i rummet. I den forbindelse er 3 indre lysgårde blevet placeret strategisk rigtigt i forhold til at skaffe den ønskede dagslysmængde. Disse lysgårde fungerer også som te-køkkener hvor man mødes på en mere uformel måde over en kop kaffe.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Omfang: 6615 m2
År: 2017
Bygherre: Danbor
Arkitekt: Arkitema Architects