RETTEN I HOLSTEBRO

De fire retsbygninger i henholdsvis Holbæk, Herning, Holstebro og Kolding er tegnet ud fra et fælles koncept. Retsbygninger skal udstråle værdighed og autoritet, og samtidig understøtte retten som en imødekommende og åben organisation.

De fire bygninger er i den endelige udgave forskellige på trods af et fælles rumprogram og mange sammenfaldende krav til indretning og logistik. Forskelligheden er udtryk for brugernes ønsker, lokalplankrav og den arkitektoniske tilpasning til fire forskellige beliggenheder.

Husene er indrettet fleksibelt, så de relativt enkelt kan ombygges til anden anvendelse. Til facaderne bruges en håndstrøgen sandfarvet tegl – et klassisk dansk byggemateriale, der netop gennem sin almindelighed udtrykker demokrati og nærhed til borgeren, men her raffineret for at give den aura af kvalitet, der er med til at skabe den venlige værdighed, der ønskes. På samme vis er arbejdet med de vandrette bånd og tilhørende reliefvirkninger i facaden et resultat af et ønske om at reducere skalaen i byggeriet til mere menneskelige proportioner, og dermed bidrage til fornemmelsen af imødekommenhed.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Stationsvej, Holstebro
År: 2012 
Omfang: 21.000 m2
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Bascon
Totalentreprenør: A. Enggaard