RINGBANEN

Den nye Ringbane er en S-togsforbindelse, der tegner en blød bue vest om København; fra Hellerup i nord til Ny Ellebjerg i syd. 

Langs den nordligste del, som er en eksisterende strækning, ligger seks stationer, der alle genanvendes og opgraderes. Cirka midtvejs ligger Flintholm station; hvor Ringbanen og Metroen krydser hinanden. Af hensyn til Metroens tidshorisonter indgår Flintholm Station ikke i Ringbaneprojektet. 

Den sydlige strækning fra Flintholm til Ny Ellebjerg er et gammelt godstracé. Her opføres fem nye stationer, hvoraf Danshøj og Ny Ellebjerg er de mest komplekse stationer, idet de krydses af det eksisterende S-togsnet til Høje Taastrup og Køge.  I den landskabelige behandling søges at skabe genkendelige træk, så det samlede Ringbaneforløb tegner et ‘grønt træk’ gennem de væsensforskellige storkøbenhavnske bylandskaber – uanset om banen løber på dæmning eller i grav.  

JØRN LINDINGER
Projektleder
Tlf. +45 2046 7284

Fakta

Adresse: Fra Hellerup i nord til Ny ­Ellebjerg i syd
År: 2001-2005, 2005-2010 (Div. opfølgnings- arbejder)
Omfang: Opgradering af seks eksisterende stationer, opførelse af fem nye samt landskabs- og trafikgeometriske opgaver
Bygherre: Banestyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Kampsax
Trafikrådg.: Via Trafikrådgivning ApS