Spektrum Vejle

Projektet har haft som formål at udbygge, tilpasse og renovere det eksisterende DGI-kompleks i Vejle. Spektrum Vejle danner rammen om en bred vifte af store arrangementer så som større idrætsbegivenheder såvel som daglig træning, konferencer og andre storskala-møder, koncerter, messer mm.

Den tilbyggede multihal inviterer og opmuntrer til aktivitet og bevægelse og har allerede vist sig at være en attraktion for både Vejles borgere og for event- og konferencearrangører i hele landet. Selve hallen på 3.200 m² kan opdeles, og har egne omklædningsfaciliteter såvel som tilknyttede store mødesale, et nyindrettet fitness-område, et tilbygget storkøkken med egne spisesaloner samt et nyindrettet café- og foyerområde, der føjer sig til det eksisterende DGI-anlæg med dets mange store haller, svømmehal og tilhørende faciliteter.

Facaden har et karakteristisk strækmetal materiale, der er placeret som overbygning på en visuelt tungere base, der integrerer en genkendelig beton-grafik med DGI-logo og sportive symboler. Basen er opdelt i store oplukkelige facadepartier, der leder dagslyset ind i hallen. Partierne kan også lukkes af ved en indvendig afskærmning af glasset. For at præcisere overgangen mellem basen og overbygningen har vi integreret lys, der visuelt løfter hallens overbygning, når mørket falder på.

I interiøret er materialerne overvejende metal, beton, glas, træ, natursten, træbeton, gips, gummi, kombineret med enkelte karakteristiske, kraftigt farvede sportive materialer som f.eks. de store blålige sportsgulve. Hallens gulv kan i øvrigt overdækkes med en mørk neutral dug ved andre typer arrangementer. Multianvendeligheden består ikke mindst i de mobile tribuner med stolerækker, der kan trækkes ud til store sports- og musikbegivenheder eller skubbes ind til ydervægge og skjules ved møder og konferencer. 

Spektrum Vejle følger i kølvandet på en vunden konkurrence fra 2009 og bygger på ideen om gradvis at binde hele komplekset sammen bl.a. ved hjælp af en stor overdækket idrætsrambla, der fordeler aktivitet og bevægelse i hele anlægget. Denne interne forbindelse gennem bygningskomplekset genfindes i Spektrum Vejle, som også er forbundet med Sundhedshus Vejle, beliggende umiddelbart nordvest for multihallen.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 6.040 m²
Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab:  Arkitema Architects
Ingeniør: COWI
Præmiering: 1. præmie indbudt konkurrence 2009