T&O STELECTRIC

Erhvervsbyggeri der markerer sig langs E-45  

T&O producerede industrirobotter og den højteknologiske virksomhed havde brug for en virksomhed, der havde direkte forbindelse mellem produktion og administration og som samtidig i sin arkitektur udstrålede funktionen.

Langs motorvejene ligger alt for mange eksempler på ligegyldige bygninger – til trods for at de dagligt ses af tusindvis af mennesker. T&O-bygningen langs E-45 nord for Randers roses af Arkitekturprisen Randers 2004 for sine bestræbelser på at gøre motorvejskørsel til en arkitektonisk oplevelse: "Her er der en bygherre, der har villet skabe noget seværdigt og været sig forpligtigelsen ved den store offentlige bevågenhed bevidst".

Bygningen, T&O Stelectric, indpasser sig i motorvejslandskabet med en toetagers bygningskrop mod motorvejen og en mere profan produktionsbygning bagtil. Facadebygningens proportioner og detaljering, især omkring gavlene, sikrer en æstetisk bygning - også aflæst i forbifarten. Når mørket falder på, rækker bygningens varme og kvalitet helt ud til motorvejen.

T&O Stelectric er bygget i totalentreprise med T&O som medspiller i en brugerinddragelse. Hoffmann er totalentreprenør og Reeholm og Bredal har været ingeniør.

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Langelandsvej 6, 8900 Randers
År: 2005
Omfang: 3.900 m²
Bygherre: T&O Stelectric A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Reeholm & Bredahl  
Præmiering: Randers Arkitekturpris 2004