Vicinity - Campus Byen

Konkurrenceforslaget Vicinity - Campus Byen omhandler en ny administrations- og forskningsby i Jægersborg. Den nye campusby danner rammer om en innovativ og moderne arbejdsplads for ca. 520 administrative medarbejdere og 600 laboratoriemedarbejdere.

Tæt kontakt til naturen og den omkringliggende by, er et centralt element i projektet, som placerer sig mellem DTU og de populære rekreative områder i Jægersborg. Et fysisk bindeled for aktiviteter i naturen og det arbejdsliv, som bygningerne lægger op til. Vicinitys hjerte er et stort bymæssigt knudepunkt - en central plads med krydsende forbindelser. Det er også her kantine og møderum skaber forbindelser mellem byens mange brugere og besøgende. Som en samlende hovedåre for færdsel og sociale aktiviteter udgør Campusstrøget et naturligt mødested og et frirum for områdets mange medarbejdere. Vicinity - Campus Byen skal være centrum for det gode arbejdsliv - derfor rummer kontorbygningerne også arbejdspladser, hvor et godt indeklima og gode dagslysforhold for alle medarbejdere er prioriteret højt.

Helhedsplanen for campusområdet tager udgangspunkt i en tæt bebyggelse. Her er administrationsbygningerne og laboratorierne placeret parvis.  Den parvise organisering giver kontorarbejdspladserne og laboratorierne frit udsyn til de naturskønne omgivelser. Samtidig vender atrierne imod hinanden og skaber en relation mellem de to faggrupper - laboratoriepersonalet og det administrative personale.

Som en del af bygningerne indarbejdes grønne tagflader, der tjener som bæredygtige LAR-løsninger til afhjælpning af lokal afledning af regnvand.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Jægersborg, Danmark
År: Konkurrenceår 2015 (Ikke vundet)
Omfang: 83.390m²
Bygherre: Novozymes
Arkitekt: Arkitema Architects / NNE Pharmaplan
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MOE