Arkitema Kultur

I Arkitema Culture arbejder vi med at videreføre og bevare den skandinaviske kulturarv gennem vores arbejde med nybyggeri, transformation, bygningsrenoveringer og restaureringer.

Vi har en bred forståelse af kulturbyggerier. Det kan både være projekter inden for bevægelse, som f.eks. svømmehaller, golfklubber og sportsarenaer, der skal opføres eller renoveres. Eller det kan være projekter inden for formidling, som fx biblioteker, museer eller besøgscentre, der skal nytænkes eller nybygges. Fælles for disse projekter er vores fokus på at skabe en smuk og funktionel ramme for mødet mellem mennesker.

Restaurering af den danske kulturarv
Herudover arbejder vi med restaurering af den danske kulturarv i alle skalaer og inden for alle historiske perioder. Her er det byggeriets ånd, der er ledetråd for vores arbejde. Vi værner om byggeriets historie og stræber efter et restaureringsarbejde, der er tydeligt, men også reversibelt, så man i fremtiden kan følge historien bagud til idéen om det oprindelige byggeri. Vi baserer alt vores restaureringsarbejde på grundige værdianalyser, historisk viden, arkitektonisk sans og en tæt dialog med Kulturstyrelsen.

Arkitema Culture udfører opgaver for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og for private bygherrer. Vi har blandt andet stået for restaureringen af det smukke Frederik VIIIS palæ på Amalienborg, Kongernes Lapidarium, Charlottenborg Slot og Frederiksdal Gods.